• தோழர் சித்துசிங் மறைவு.

    BSNLEU வெட்ரன் தலைவர்களில் ஒருவரும், முன்னால் அகில இந்திய உதவிப் பொதுச்செயலருமான தோழர். சித்து சிங் (NTR) மாரடைப்பால் மரணம் அடைந்த செய்தி கேட்டு வருந்துகிறோம். பிரிவால் வாடும் அவர்தம் குடும்பத்தினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிக்கிறோம்.