• அமெரிக்கா-கியூபா நல்லுரவு

    cuba

    55ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல விதமான பொருளாதார தடைகளை கியூபா மீது அமெரிக்கா விதித்ததோடு சொல்லொண்ணா இடையூறுகளைச் செய்தபோதிலும் அவற்றையெல்லாம் முறியடித்து சுயசார்பு  பொருளாதா ரத்தைக் கட்டி உலகையே வியக்க வைத்தது கியூபா. இன்று இருநாடுகளும் நல்லுரவை வளர்த்திட  நேசக்கரங்கள் நீட்டியுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. தடைகள் நீங்கி உறவு மலர வாழ்த்துகிறோம். ஆனாலும் எச்சரிக்கையுடன் பழக வேண்டும் கியூபா.