• இந்திய மக்களின் வாங்கும் சக்தியும் விலைவாசியும்

  இந்திய மக்களின் இன்றைய வாங்கும்  சக்தி

           விலைவாசிகளும் மக்களின் வருமானமும் 

  FB_IMG_1435208794530

  பெட்ரோலிய பொருட்கள் விலை – புலி பாய்ச்சல்

  தங்கம் விலை – மான் பாய்ச்சல்

  காய்கறி, பருப்பு விலை – கங்காரு ஓட்டம்,

  தொலைபேசி மின்சாரக்கட்டணம் – முயல் வேகம்

  ஆனால்

  மக்களின் வருமானமோ = ஆமை வேகம்

  “முதலாளிகளின் வருமானம் – ஜெட் வேகம்”

          கடந்த ஓராண்டில் இந்திய கோடீஸ்வரர்களின் எண்ணிக்கை இரு மடங்கு உயர்ந்து  உலக பணக்காரர்களின் வரிசையில் 13வது இடத்திலிருந்து  4வது இடத்திற்கு முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. ஆனால் இந்திய மக்களில் 6பேருக்கு ஒருவர் பட்டினியால் வாடுகின்றனர்.