• 17-12-2015 ஓய்வூதியர் தினம்.

    ஓய்வூதியர் அனைவருக்கும் மாநிலச் சங்க வாழ்த்துக்கள். 

    சபதமேற்போம் ! சபதமேற்போம் ! ! போராடிப் பெற்ற சலுகைகளைப் பாதுகாக்க சபதமேற்போம் !!!

    78.2% பஞ்சப்படி இணைப்பு அனைவருக்கும் கிடைக்க போராடுவோம் !!!

    நிறுத்தப்பட்டமருத்துவப்படியினைப் அனைவருக்கும் பெற போராடுவோம் !!!

    அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஓய்வூதியர் தினத்தை சிறப்பாகக் கொண்டாட மாநிலச்சங்கம் வேண்டுகிறது.