• 78.2 % பஞ்சப்படி இணைப்பு கோப்பின் முன்னேற்ற நிலை

    வெகுவிரைவில் கேபினட் பார்வைக்கு ஆயத்தமாகும் 78.2 % பஞ்சப்படி இணைப்பு கோப்பு.

                 DOT செயலரின் ஒப்புதலுக்கு பின்னர் தொலைத் தொடர்பு அமைச்சரின் ஒப்புதலும் பெறப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த கோப்பின் குறிப்புகள் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழியாக்கப்பணி நடைபெருவதாகவும் அது முடிந்தவுடன் கேபினட் பார்வைக்கு வெகுவிரைவில் அனுப்பப்படும் என்றும் DDG  (ESTT) திரு. S.K. ஜெயின் அவர்கள் நமது பொதுச் செயலர் தோழர். ஜெயராஜிடம் தெரிவித்துள்ளார்.