• இதுவா தேச வளர்ச்சி ?

  GDP INCREASED 63.8 % IN 8 YEARS SALARY ONLY 0.2 % by VAN Namboodri.

                 The lies being spread by the government and the employers stand exposed before the people. As per the news analysis by the Hay Group Division of the Korn Ferry, India’s salary growth stood at a mere 0.2% for the last 8 years. At the same time the GDP has grown by 63.8%.

                   Further, there is wide unequal wage growth. While the top level employees are 30% well off after the recession period, the lower employees are 30% worse off.

              Both the UPA and the NDA governments have only been looking in to increasing the wealth and assets of the rich, the affluent and the corporates. They have been completely ignoring the demands of the toiling masses. The struggles and agitations by the central trade unions and other unions/federations for justice to the workers have been ignored and sidelined.

  The fruits of the economic growth of the country have been usurped by the rich. Where is justice for the poor employees? It is not surprising that more than 18 crore workers participated in the 2nd December 2016 strike fought for the betterment of the workers and the common people.

            2008 உலக பொருளாதர நெருக்கடிக்கு பிறகு கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இந்திய உழைக்கும் மக்கள் சம்பளம் 0.2 சதவீதம் தான் அதிகரித்து உள்ளது. ஆனால் மக்கள் சீனாவில் இது 10.6 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது.. அதேநேரம் இந்தியாவின் மொத்த தேசிய வருவாய் (GDP) 63.8% அதிகரித்து உள்ளது. இந்திய முதலாளிகள் அதை தங்களுக்கு சாதகமாக மாற்றி தங்கள் சொத்துக்களை பெருக்கி உள்ளனர்.