• உற்சாகமாக தொடங்கிய வேலைநிறுத்தம்.

  தமிழக போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களின் (TNSTC) வேலைநிறுத்தம் .

  1) பணி ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பாக்கி தொகை

  2) தற்போது பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத்தொகை

  உள்ளிட்ட ஊழியர்களின் 7000 ஆயிரம் கோடி  பணத்தை ( அரசு முறைகேடாக பயன்படுத்தியதை) வழங்கிடவும்

  3) போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு ஏற்படும் நஷ்டத்தை ஈடுகட்டவும் 

  4) ஊதிய உயர்வு ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கவும் கோரி ..

  சிறப்பாக தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலைநிறுத்தத்தை அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்கள்   தொடங்கிஉள்ளனர்.

  வேலைநிறுத்தம் செய்யும் தோழர்களை பாராட்டுகிறோம். வேலைநிறுத்தம் வெற்றிபெற தமிழ் மாநிலச்சங்கம் வாழ்த்துகிறது.

 • பஞ்சப்படி பட்டியல் (IDA table)

  78.2 சத பஞ்சப்படி கணக்கீடு செய்ய பஞ்சப்படி பட்டியல் (IDA table) காணவும்.

  cdaida

  cdaida