• சர்வதேச மூத்த குடிமக்கள் / ஓய்வூதியர் உரிமைபாதுகாப்பு தினம் !

    சர்வதேச மூத்த குடிமக்கள் / ஓய்வூதியர் உரிமை பாதுகாப்பு தினம் !

       மூத்த குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க ஒன்றுபட்டு குரல் கொடுப்போம் !  ஓய்வூதியத்தை பாதுகாப்போம் !

             அகில இந்திய அளவில் அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் அனைத்து இயக்கங்களிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிப்போம் !

        மாவட்டச் செயலர்கள்  அதற்கான இயக்கங்களில் உரிய கவனம்செலுத்தி வெற்றிபெற பங்களிப்போம் !!!