• முற்போக்கு எழுத்தாளர் தோழர். மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி மறைவு

    முற்போக்கு எழுத்தாளர் தோழர். மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி காலமானார்.

        சாகித்திய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளரும் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவருமான தோழர். மேலாண்மை பொன்னுச்சாமி காலமானார். அன்னாரின் மறைவுக்கு அஞ்சலியையும் அவர்தம் குடும்பத்தாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவிக்கிறோம்.