• வெட்ரன் தலைவர் தோழர். R.K. ஹோலி மறைவு

    தோழர். R.K.ஹோலி மறைவு.

       AIBDPA ஆயுட்கால உறுப்பினரும், தொலைத்தொடர்பு தொழிற்சங்க வெட்ரன் தலைவர்களில் ஒருவருமான தோழர். R.K.ஹோலி அவர்கள் 26.11.2017 அன்று டெல்லியில் வைத்து காலமானார்.  AITTEEU CL-III தொழிற்சங்கத்தில் நீண்டகாலமாக பொருளாளராகவும் இருந்த தோழர். R.K.ஹோலியின் மறைவுச் செய்தி கேட்டு வருந்துகிறோம். அவர்தம் பிரிவால் துயருரும் குடும்பத்தாருக்கும், நண்பர்களுக்கும், தோழர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலைதெரிவிக்கின்றோம்.

    [Read More…]