• புத்தாண்டு 2018 வாழ்த்துக்கள் !

    அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு 2018 நல்வாழ்த்துக்கள் !

    மாநிலச் சங்க நிர்வாகிகள், மாவட்டச் சங்க நிர்வாகிகள், அனைத்து ஓய்வூதியர்கள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் 2018 ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !!!