• 16-04-2018ல் தமிழ் மாநிலச் செயற்குழு கூட்டம் – மதுரையில்

  மதுரையில் தமிழ் மாநிலச் செயற்குழு கூட்டம்.

           AIBDPA தமிழ் மாநிலச் செயற்குழுக் கூட்டம் வருகின்ற 16-04-2018 திங்கட்கிழமையன்று மதுரையில்  வைத்து மாநிலத் தலைவர் தோழர். P. மாணிக்கமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

  இடம் : மதுரை  தல்லாகுளம் வாடிக்கையாளர் சேவைமைய வளாகம், முதல்மாடி, மனமகிழ் மன்றம்.

  நேரம் :  16-04-2018 திங்கட்கிழமை, காலை 1000 மணி

  துவக்க உரை : 

  மத்தியச் சங்க ஆலோசகர் தோழர். V. A. N. நம்பூதிரி, AIBDPA

   

  ஆய்படு பொருள் 

  (1) (அ) செயல் அறிக்கை 

       (ஆ)  நிதி நிலை அறிக்கை

  (2) அமைப்பு நிலை

          (அ)   உறுப்பினர் சேர்ப்பு இயக்கம்.

          (ஆ)  பகுதிப்பணம் அனுப்பிய விபரம்.

           (இ)  78.2 % நிதி

           (ஈ)  மாவட்ட மாநாடுகள்

         (உ)  மாநில மாநாடு

  (3) நடந்து முடிந்த இயக்கங்கள் பரிசீலனை.

  (4)  பென்ஷன் மாற்றம்.

  (5) மாநில அளவில் தீர்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனைகள்.

   (6) டெலிபென்ஷனர்

  (7) தீர்மானங்கள்

  (8) இன்னபிற 

     அனைத்து மாநிலச் சங்க நிர்வாகிகளும்,  சிறப்பு  அழைப்பாளர்களும், மாவட்டச் செயலர்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம். 

  குறிப்பு :- பகுதிப்பணம் செலுத்த வேண்டிய மாவட்டங்கள் மற்றும் 78.2% IDA நிலுவைத்தொகை நிதி வழங்க வேண்டிய மாவட்டங்கள் அதனை செலுத்தும் வகையில் தயாரிப்புடன் வரவேண்டும்.