பாண்டியில் நடைபெரும் சிறப்பு கருத்தரங்கம் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்

        BSNLஐ வளப்படுத்த FORUM சார்பில் தமிழகமெங்கும் இருந்து பாண்டியில் நடைபெரும் சிறப்பு கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ளும் அனைத்து தோழர்களையும், தலைவர்களையும் AIBDPA தமிழ்மாநிலச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது. மேலும் கருத்தரங்கம் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply