நிலக்கரி சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தம்

7லட்சம் தொழிலாளர்கள் – 06-01-2015 முதல் – 5 நாட்கள் – தொடர் வேலைநிறுத்தம்..

BJP (நரேந்திர மோடி)யின் மத்திய அரசின் “நிலக்கரிசுரங்கங்களை தனியார் மயப்படுத்தும் ” தவரான கொள்கையை எதிர்த்து, மத்திய தொழிற்சங்கங்களான BMS, INTUC, AITUC, CITU, HMS ஆகியவற்றின் அறைக்கூவலுக்கிணங்க இந்த நிலக்கரி சுரங்கத் தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தம் 06-01-2015 முதல் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

மோடி அரசின் பொதுத்துறைகளை தனியார் மயப்படுத்தும் கொள்கையை எதிர்த்து நடைபெறும் வீரம் செறிந்த வேலைநிறுத்தம் வெற்றிபெற  AIBDPA தமிழ்மாநிலச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது.

Leave a Reply