உலக மகளீர் தினம்.

வேலூர் மகளீர் ஓய்வூதியர்கள் சிறப்பாக மகளிர் தினக் கொண்டாட்டம்.

அனைவருக்கும் இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்.

          வேலூரில் உள்ள ஓய்வூபெற்ற மகளிர் தோழர்கள் சர்வ தேச மகளிர் தினத்தை பயனுள்ள வகையில் கொண்டாட திட்டமிட்டு வேலூரில் உள்ள ஆதரவற்ற மகளிர் காப்பகத்தில் உள்ள பெண்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கி அன்பளிப்பு அளித்துள்ளனர்.

              ஓய்வு பெற்ற நிலையிலும் மகளிர் தினத்தை பொருளுதவி வழங்கி சிறப்பாக கொண்டாடிய வேலூர் மகளிர் தோழர்களை மாநிலச்சங்கம் மனதாரப் பாராட்டுகிறது.

Leave a Reply