இனிய தமிழ் புத்தாண்டு – துர்முகி/ சட்டமாமேதை டாக்டர். அம்பேத்கார் 125வது பிறந்த தினம்.

அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

மற்றும்

சமூகநலப் போராளிஅண்ணல் அம்பேத்கார் 125வது பிறந்த தினம்.

Leave a Reply