பணி ஓய்வு சிறக்க வாழ்த்துக்கள்.

இன்று தோழர்கள் V.வெங்கட்ராமன், S.சூரியன் பணி நிறைவு.

          BSNLEU மாநில உதவித் தலைவர் தோழர். V. வெங்கட்ராமன் மற்றும் மதுரை மாவட்டச் செயலர் தோழர். S. சூரியன் BSNLலில் பணி நிறைவு செய்து பணி ஓய்வு பெறும் இருவரும் நீண்ட ஆயுளுடன் சமுதாய பணி ஆற்றிட AIBDPA தமிழ் மாநிலச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது.

Leave a Reply