வாழ்வளித்த சங்கமாம் BSNLEU வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் !!

நாடு தழுவிய அளவில் நடைபெறும் சங்க அங்கிகாரத் தேர்தலில் BSNLஉம் ஊழியர்களையும் பாதுகாக்கும் ஒரே சங்கமாம் BSNLEU வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம்.

இவண்

AIBDPA தமிழ் மாநிலச் சங்கம்.

Leave a Reply