29-07-2016ல் நடைபெறும் வங்கி ஊழியர் போராட்டம் வெல்க !

பத்துலட்சம் வங்கி ஊழியர்கள் நடத்தும் வேலைநிறுத்த போராட்டம் வெல்க !!!

  •  வங்கிகளை தனியார் மயப்படுத்தாதே !

  • வங்கிகளை இணைக்காதே !

  • மக்கள் சேமிப்புகளின் வட்டிவிகிதத்தை குறைக்காதே ! உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வேலைநிறுத்தம்.

    இந்தியாவின் அரசுடமை வங்கிகளில் மொத்தம் 116 லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் புழக்கத்தில் உள்ளன. இதில் 13 லட்சம் கோடி பெருநிறுவனங்களின் வாராக்கடன்களாக உள்ளன.

    மக்கள் பணம் 116 லட்சம் கோடியைத் தனியாருக்குத்தாரைவார்த்திட மோடி தலைகீழாய் நிற்கிறார்.

    வங்கிஊழியர்கள் இந்த மக்கள் பணத்தைப் பாதுகாக்க மக்களுக்காகப் போராடுகிறார்கள்.

மக்கள் துணை நிற்போம் !!!

Leave a Reply