மாவட்டச்செயலர்கள் கவனத்திற்கு

78.2 % IDA நிலுவைத் தொகை பெற விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்திட பணி செய்வோம்.

            78.2 % IDA நிலுவைத் தொகை உத்தரவு அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் கிடைத்திருப்பதால் மாவட்ட அளவில் பணிகளை துவக்கிட நமது மாவட்டச் செயலர்கள் மாவட்ட பொதுமேலாளரை சந்தித்து பணிகளை விரைவுபடுத்திட ஏற்பாடுகளை செய்திட மாநிலச்சங்கம் வேண்டுகிறது.

Leave a Reply