மே தின வாழ்த்துக்கள் !

சபதமேற்போம்……… !

அனைத்துப்பகுதி உழைப்பாளிகளின் சலுகைகளை உரிமைகளை பாதுகாத்திட…. !

ஓய்வூதியத்தை / ஓய்வூதியர்களை பாதுகாத்திட…. !

விவசாயி / விவசாய தொழிலாளர்கள் வாழ்வை சீரழிப்பதை தடுத்திட….. !

ஏழைகளின் கல்வியை கேள்விகுறியாக்கி நடைபெறும் கல்வி வியாபாரத்தை தடுத்திட……!  

கொள்ளை போகும் கனிமவளத்தை  பாதுகாத்திட…. !

தாண்டவமாடும் சாதிவெறி / மதவெறியை தடுத்திட…….!  

பொதுதுறைகளை பாதுகாத்திட……. !

இந்த மே தினத்தில் சபதம்ஏற்போம்….. ! 

அனைவருக்கும் மேதின வாழ்த்துக்கள் .

Leave a Reply