உற்சாகமாய் தொடங்கும் BSNLEU 8வது மாநில மாநாடு

BSNLஐ பாதுகாத்திடும் BSNLEU சங்கத்தின் 8வது தமிழ்மாநில மாநாடு – ஈரோடு மாநகரில்.

               BSNL ஊழியர் சங்க தமிழ்மாநில 8வது மாநாடு வெற்றிபெற AIBDPA தமிழ்மாநிலச் சங்கம் வாழ்த்துகிறது.

Leave a Reply