ஏற்றம் காணும் ஏர் இந்தியா – லாபவழியில் இன்று.

“முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை – பாராட்டுவோம் ஏர் இந்திய நிறுவனத்தையும் அதன் ஊழியர்களையும்.”

download (1)

 

கடந்த ஆண்டுகளில் நஷ்டத்தை சந்தித்து வந்த ஏர் இந்தியா நிறுவனம் 2014 டிசம்பரில் லாபம் ரூபாய் 14.6 கோடி. 2011-12ல் சந்தித்த நஷ்டம் ரூபாய் 7,599கோடி. 2012-13 நஷ்டம் ரூபாய் 5,490 கோடி. 2013 டிசம்பரில் 168.7 கோடி. இன்று நஷ்டத்திலிருந்து மீண்டது பாராட்டு.

       நஷ்டத்திலுள்ள BSNLஐயும் லாபமுள்ள நிறுவனமாக நம்மால் மாற்ற முடியும். தேவையான  கருவிகள் இருந்தால்-நம்மிடம் பறிக்கப்பட்ட பணம் திரும்ப கிடைத்தால் BSNLஐ புத்தாக்கம் செய்ய முடியும். அதற்கான வேலைநிறுத்தம் 2015 ஏப்ரல் 21&22 தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதால் தார்மீக ஆதரவு கொடுப்போம் .

வளமான BSNL – வளமான பாரதம் படைக்க போராடுவோம்.

Leave a Reply