தார்ணாவில் பங்களிப்போம் !

20-06-2017  நாடு தழுவிய தார்ணா.

கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க  உற்சாகமாக கலந்துகொண்டு தார்ணாவை வெற்றிபெறச் செய்வோம்.

கோரிக்கைகள்:-

1) 01-01-2017 முதல் நடைபெறவேண்டிய ஊதிய மாற்றம் மற்றும் ஓய்வூதிய மாற்றத்தை முடிவு செய்ய !

2) நேரடி நியமன ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய பலன்களை உடனடியாக முடிவு செய்ய !

3) BSNL தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை தடைசெய்யும் 08.05.2017 தேதியிட்ட BSNL கார்ப்போரேட்  அலுவலகக் கடிதத்தை நிபந்தனையின்றி திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி….. !

  

Leave a Reply