01-01-2018 முதல் IDA 2.6 % உயர்வு.

IDA உயர்வு

01-01-2018 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 2.6 சதம் உயர்ந்து மொத்தம் 124.3+2.6 =126.9 சதமாக கிடைக்கும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

 

 

Leave a Reply