பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் !

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் !

 

தடைகள் தகர்ந்திட

தலைகள் நிமிர்ந்திட

நிலைகள் உயர்ந்திட

அவலங்கள் அகன்றிட

கனவுகள் மெய்ப்பட

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்  

என்ற நம்பிக்கையுடன்

மழை வளம் உயர !

மனைவளம் பெருக !!

அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த இனிய

தைப்பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள் !!!

 

Leave a Reply