குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் !

அனைவருக்கும் 69வது  குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் !

 

தேசம் காக்கவும் தேச வளர்ச்சியிலும்

பாடுபட்ட தலைவர்களை நேசம் கொள்ளும்

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின

நல்வாழ்த்துக்கள் !!!

Leave a Reply