ஓய்வூதியர்களின் மேதின சிறப்புக் கூட்டம் – வேலூரில்.

மத்திய, மாநில மற்றும் பொதுத்துறை ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் மேதின சிறப்புக் கூட்டம் – வேலூரில்.

 

IMG-20150511-WA0002

IMG-20150511-WA0000

IMG-20150511-WA0001

09-05-2015 வேலூரில் நடைபெற்ற மே தின சிறப்புக் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதி.

 

Leave a Reply