மருத்துவப்படியினை காலநீடிப்பு செய்யக்கோரி BSNLEU GS அபி – CMDயுடன் சந்திப்பு

 Medical Allowance without Voucher முறையை (மருத்துவப்படியினை) காலநீடிப்பு செய்து ஓய்வூதியர்களுக்கு வழங்கிடக்கோரி BSNLEU GS தோழர். அபிமன்யு- CMDயுடன் சந்திப்பு.

            20-02-2018 அன்று BSNL CMD திரு. அனுபம் ஸ்ரீவஸ்தவாவை சந்தித்த BSNLEU பொதுச் செயலர் தோழர். P. அபிமன்யு, தோழர். ஜான் வர்க்கீஸ் AGS சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்தார். அதில் முக்கியமானதாக

                BSNL MRS திட்டத்தின் without voucher முறையில் மருத்துவப்படி வசதியினை விரும்பும் ஓய்வூதியர்களுக்கு பரிட்ச்சார்த்த அடிப்படையில் ஏப்ரல் 2017 மற்றும் ஜூலை 2017 காலாண்டு மருத்துவப்படி வழங்கப்பட்டது. அது மேலும் நீட்டிப்பு செய்யும் நிலை இல்லாமல் இருந்தது. அதனை காலநீடிப்பு செய்து வழங்கிடக்கோரி CMDயிடம் பேசினார் தோழர். P. அபிமன்யு. CMDயும் பொறுப்புடன் பரிசீலித்து உரிய கவனத்துடன் தேவையின் அவசியம் கருதி அனுகூலமாக பரசீலிப்பதாக கூறினார்.

           காலாண்டு மருத்துவப்படி வழங்குவதை காலநீடிப்பு செய்யக்கோரி CMD BSNLலிடம்  கோரிக்கை வைத்த BSNLEU மத்தியச் சங்கத்திற்கும் அதன் பொதுச்செயலர் தோழர். அபிக்கும் AIBDPA தமிழ்மாநிலச் சங்கம் நன்றி பாராட்டுகிறது.

Leave a Reply