“பிரதர்” – K. A. பரமசிவம் நினைவேந்தல்

வேலூர்  அன்புத் தோழர் ” பிரதர்” – K. A. பரமசிவம் நினைவேந்தல்.

      வேலூர் மாவட்ட சங்கப்பணிகளில் அரணாக இருந்து செயல்பட்ட அன்புத்தோழர் “பிரதர்” – K. A. பரமசிவம் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி வேலூரில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. தோழர் K.G. போஸ் கொள்கைகளை வேலூரில் அமுல்படுத்தி செயலாற்றிடும் தோழராக KAP திகழ்ந்தார்.

   The legendary trade union leader com. K.A.Paramasivam’s death anniversary today 24.2.18. He is the pillar of trade union movement at vellore. He followed the rincile of. K.G.Bose till his death. BSNLEU and AIBDPA jointly garlanded his photo and observed silence today.

Leave a Reply