தேசம் தழுவிய வேலைநிறுத்தத்திற்கு ஆதரவாக ஓய்வூதியர்களின் தார்ணா போராட்டம்

வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற மத்திய சங்கங்களின் தேசம் தழுவிய வேலைநிறுத்தம் -ஆதரவாக அனைத்து ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பாக தார்ணா மாவட்ட தலைநகரங்களில்.

போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஓய்வூதியர்கள் அனைவருக்கும்  நெஞ்சு நிறை நன்றி.

சென்னையில் மத்திய, மாநில, பொதுத்தறை மற்றும் ஆசிரியர் ஓய்வூதியர் சங்கங்களின் தார்ணா.

FB_IMG_1441640867342FB_IMG_1441640838096FB_IMG_1441640857047

தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற ஓய்வூதியர்களின் தார்ணா

JpegJpegJpeg

 வேலூரில் நடைபெற்ற ஓய்வூதியர்களின் தார்ணா

20150902_11575920150902_12004120150902_123422

ஈரோட்டில் நடைபெற்ற ஓய்வூதியர்களின் தார்ணா

IMG_20150902_105543

 

Leave a Reply