130வது மே தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

மே தின நல் வாழ்த்துக்கள்.

இன்னும் நிறைவேறாத தொழிலாளி வர்க்கத்தின் கனவுகள்

          8மணி நேரம் வேலை, 8மணி நேரம் ஒய்வு, 8மணி நேரம் உறக்கம் என்கிற மே தினத்தின் முழக்கங்கள் இன்னும் உயிர்ப்புடனேயே உள்ளன. அனைவருக்கும் கிடைத்திட கேட்டு சிக்காக்கோ வீதியில் போராடி இரத்தம் சிந்தி உயிர் நீத்த தியாகிகள் நினவைப் போற்றுவோம்.

130 வது மேதின புரட்சிகர நல் வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply