இமாலய வெற்றியை பதிவு செய்த BSNLEU.

              இமாலய வெற்றியை பதிவு செய்த BSNLEU மத்திய சங்கத்திற்கும் தமிழ் மாநிலச் சங்கத்திற்கும் வெற்றிக்கு பாடுபட்ட அனைத்து தோழர்களுக்கும் புரட்சிகர வாழ்துக்களுடன் பாராட்டையும் AIBDPA தமிழ் மாநிலச் சங்கம் உரித்தாக்குகிறது.

BSNLEU GETS 81,195 (49.56%)

The final figure of the 7th Membership verification by the BSNL corporate office is given below.

BSNLEU – 81,195 VOTES (49.56% )

NFTE – 52,367 VOTES (31.97% )

FNTO – 8,697 VOTES (5.31% )

BTEU – 4,846 VOTES (2.96% )

BSNLEU IMPROVED ITS POSITION BUT JUST MISSED THE 50%.

FNTO ONCE AGAIN FAILED TO GARNER 7% MARK FOR A COUNCILLOR IN THE NATIONAL COUNCIL

 

Leave a Reply