01.10.2017 முதல் IDA உயர்வு – 5.3%

IDA உயர்வு

01-10-2017 முதல் பஞ்சப்படி (IDA) 5.3 சதம் உயர்ந்து மொத்தம் 124.3 சதமாக கிடைக்கும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply