சென்னை CCA அலுவலகம் முன்பு தொடர் உண்ணாவிரதம்

2015ஜூலை 21, 22 தேதிகளில் சென்னை CCA அலுவலகம் முன்பு நடைபெறும்.

BSNL

கோரிக்கைகள்

  1. 10-06-2013 முன்பு பணிஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியர்களுக்கு 78.2 % பஞ்சப்படி  உத்தரவை உடனே வழங்கு !

  2. நிறுத்தப்பட்ட மருத்துவப்படியை உடனே வழங்கு ! !

இழந்த உரிமைகளை மீட்டெடுக்க ஒன்றிணைவோம் சென்னையில் 

Leave a Reply